HNOSS 110 Đường 30/4_110, Đường 30/4, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Nguyễn Đức Khoa 15.03.2019