317 Nguyễn Trung Trực, Thành phố Rạch Giá

Trương Thị Mỹ Nga 17.04.2020