21 Quang Trung, Phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Lê An Bình 23.04.2020