Văn phòng HNOSS tuyển dụng

Nguyen Khoa - Haravan 02.08.2018

Các vị trí tuyển dụng (ấn vào vị trí để xem chi tiết)

1. Kế Toán Trưởng

2. Kế toán Doanh thu

3. Product Team Leader (Website Development)

4.Quản lý kho vải

5. PR Executive

6. Photographer

7. Brand Executive

8. Instagram Curator (Part-time/Freelance)


Vị trí làm việc: Văn phòng HNOSS tại Quận 7

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Gửi CV vào Email: loc.lb@hnossfashion.com

- Nếu cần thêm thông tin, liên hệ vào inbox:Page HNOSS Tuyển Dụng

Tags: tuyendung
← Bài trước
back to top