ĐẦM MIDI ĐẮP NGỰC TAY PHỒNG  ĐẦM MIDI ĐẮP NGỰC TAY PHỒNG
 ĐẦM MINI ORGANZA THÊU BẸT VAI  ĐẦM MINI ORGANZA THÊU BẸT VAI
 ĐẦM MINI IN HOA 2 TẦNG  ĐẦM MINI IN HOA 2 TẦNG
 ĐẦM MIDI 2 DÂY XOẮN NƠ EO  ĐẦM MIDI 2 DÂY XOẮN NƠ EO
 ĐẦM MIDI XOẮN NGỰC TAY PHỒNG  ĐẦM MIDI XOẮN NGỰC TAY PHỒNG
 ĐẦM MINI XÒE XOẮN NƠ CỔ  ĐẦM MINI XÒE XOẮN NƠ CỔ
 ĐẦM MIDI KIỂU CHOÀNG  ĐẦM MIDI KIỂU CHOÀNG
 ĐẦM KIỂU ĐẮP XẾP NHÚN EO  ĐẦM KIỂU ĐẮP XẾP NHÚN EO