Áo kiểu tay dài nơ eo Áo kiểu tay dài nơ eo
 Áo thun form rộng cổ tim Áo thun form rộng cổ tim
 Áo cổ bèo cam

Áo cổ bèo cam

399,000₫

 Áo tay liền

Áo tay liền

329,000₫

 Áo voan tay phồng Áo voan tay phồng
 Áo croptop xô

Áo croptop xô

399,000₫

 Áo kiểu cổ lọ Áo kiểu cổ lọ
 Áo thun sát nách

Áo thun sát nách

149,000₫

 Áo sơ m tay dài nhún vai
 Áo sơ mi cổ tàu chấm bi
 Áo sơ mi cổ tim Áo sơ mi cổ tim

Áo sơ mi cổ tim

399,000₫

 Áo sát nách tim lụa queen Áo sát nách tim lụa queen
 Áo sơ mi dài tay Áo sơ mi dài tay

Áo sơ mi dài tay

399,000₫

 Áo dù tay dài xếp ply cổ Áo dù tay dài xếp ply cổ
 Áo thun form rộng cổ tròn Áo thun form rộng cổ tròn
 Áo sơ mi tay dài Áo sơ mi tay dài

Áo sơ mi tay dài

399,000₫

 Áo sơ mi cổ nhún Áo sơ mi cổ nhún
 Áo len polo rút Áo len polo rút

Áo len polo rút

399,000₫

 Áo len croptop rộng Áo len croptop rộng
 Áo sơ mi form rộng Áo sơ mi form rộng
 Áo thun thêu chữ Áo thun thêu chữ
 Áo kiểu cổ tim vạt đắp Áo kiểu cổ tim vạt đắp
 Áo sơ mi lệch tà tay dài Áo sơ mi lệch tà tay dài
 Áo sơ mi xếp ply sau Áo sơ mi xếp ply sau
 Áo croptop ống Áo croptop ống

Áo croptop ống

449,000₫

 Áo cổ tim lai rút nhún Áo cổ tim lai rút nhún
 Áo 2 dây cổ đổ tà lệch Áo 2 dây cổ đổ tà lệch
 Áo croptop cổ tim vạt đắp Áo croptop cổ tim vạt đắp
 Áo sơ mi phối nút tay phồng Áo sơ mi phối nút tay phồng
 Áo cardigan phối lưới vai Áo cardigan phối lưới vai