Quần dài thô lai lệch  Quần dài thô lai lệch
 Váy kaki 2 nắp túi kaki  Váy kaki 2 nắp túi kaki