Đầm A vest thô 2 túi  Đầm A vest thô 2 túi
 Đầm suông tuytsi phối viền  Đầm suông tuytsi phối viền
 Đầm suông tuytsi vạt xẻ  Đầm suông tuytsi vạt xẻ
 Đầm thô cổ vest nhúng eo  Đầm thô cổ vest nhúng eo
 Đầm vest thun túi 1 bên  Đầm vest thun túi 1 bên
 Quần dài ống đứng  Quần dài ống đứng
 Quần dài thô lai lệch  Quần dài thô lai lệch
 Váy kaki 2 nắp túi kaki  Váy kaki 2 nắp túi kaki