Đầm suông 2 dây  Đầm suông 2 dây
 Khoác Vest phối 2 màu