Áo lệch khoen vai  Áo lệch khoen vai
 Chân váy xòe midi  Chân váy xòe midi