Áo kiểu tay dài lệch vai  Áo kiểu tay dài lệch vai
 Quần dài ống suông  Quần dài ống suông