Áo Sơmi Tay Ngắn Nẹp Tay  Áo Sơmi Tay Ngắn Nẹp Tay
 Áo Trễ Vai Tay Ngắn Họa Tiết  Áo Trễ Vai Tay Ngắn Họa Tiết
 Đầm Suông Hai Dây Phối Ren  Đầm Suông Hai Dây Phối Ren