Áo Croptop Dây Tua Rua Áo Croptop Dây Tua Rua
 Áo Kiểu Tuytsi Bẹt Vai Đắp Ren Ngực Áo Kiểu Tuytsi Bẹt Vai Đắp Ren Ngực
 Áo kiểu tuytsi bẹt vai tay ngắn hoa Áo kiểu tuytsi bẹt vai tay ngắn hoa
 Áo Kiểu Tuytsi Dây Kéo Cột Nơ Áo Kiểu Tuytsi Dây Kéo Cột Nơ
 Áo Kiểu Tuytsi Sát Nách Bèo Cổ Áo Kiểu Tuytsi Sát Nách Bèo Cổ
 Áo Kiểu Vải Thô Tay Nơ Áo Kiểu Vải Thô Tay Nơ
 Áo Sơ Mi Thô Tay Dài Loe Áo Sơ Mi Thô Tay Dài Loe
 Áo Thun Kiểu Cột Nơ Vai Áo Thun Kiểu Cột Nơ Vai
 Đầm Suông Tay Bèo Cột Eo Đầm Suông Tay Bèo Cột Eo
 Đầm A Tuytsi Tay Dơi Đầm A Tuytsi Tay Dơi
 Jumpsuit Ngắn Thô Sát Nách Ren Dọc Jumpsuit Ngắn Thô Sát Nách Ren Dọc
 Khoác Kimono Thô Sọc
 Quần Shorts Ống Đứng Thô Nút Quần Shorts Ống Đứng Thô Nút