Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn  Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn
 Đầm Suông Tuytsi Tay Nhún  Đầm Suông Tuytsi Tay Nhún
 Đầm Suông Tuytsi Tay Xẻ  Đầm Suông Tuytsi Tay Xẻ
 Jumpsuit Thô 2 Dây Sọc  Jumpsuit Thô 2 Dây Sọc
 Quần Ống Đứng Thô Cột Nơ  Quần Ống Đứng Thô Cột Nơ
 Quần Shorts Thô Caro Phối Sét  Quần Shorts Thô Caro Phối Sét
 Váy A Thô Phối Lai Ren  Váy A Thô Phối Lai Ren