Áo crotop tuytsi dây ren  Áo crotop tuytsi dây ren
 Áo kiểu tuytsi hở vai  Áo kiểu tuytsi hở vai
 Áo kiểu tuytsi xếp li hông  Áo kiểu tuytsi xếp li hông
 Đầm A tuytsi xẻ tà  Đầm A tuytsi xẻ tà
 Đầm suông tuytsi sát nách lai ren  Đầm suông tuytsi sát nách lai ren
 Đầm thun ôm ly hông  Đầm thun ôm ly hông