Áo bẹt vai tay dài thô loe tay  Áo bẹt vai tay dài thô loe tay
 Đầm A tay ngắn tuytsi ben ren  Đầm A tay ngắn tuytsi ben ren
 Đầm A tuytsi hoa xẻ tay  Đầm A tuytsi hoa xẻ tay
 Jumsuit ngắn tuytsi phối ren  Jumsuit ngắn tuytsi phối ren
 Quần cullotes xẻ lai  Quần cullotes xẻ lai
 Quần shorts ống đứng thô