Đầm A thô tay lở đắp chéo  Đầm A thô tay lở đắp chéo
 Đầm A tuytsi cổ tim sọc màu  Đầm A tuytsi cổ tim sọc màu
 Đầm sơ mi thô vest cột eo  Đầm sơ mi thô vest cột eo
 Khoác thô tay loe  Khoác thô tay loe

Khoác thô tay loe

450,000₫

 Quần dài tuytsi hoa  Quần dài tuytsi hoa