Áo thun bẹt vai sọc  Áo thun bẹt vai sọc
 Đầm A tuytsi sọc cột eo  Đầm A tuytsi sọc cột eo
 Đầm ôm thun xẻ lai  Đầm ôm thun xẻ lai
 Đầm sơ mi hoa nhí  Đầm sơ mi hoa nhí
 Quần dài thô bath dây kéo  Quần dài thô bath dây kéo
 Quần dài thô xẻ lai ren  Quần dài thô xẻ lai ren
 Quần shorts ống rộng thô bèo lai  Quần shorts ống rộng thô bèo lai