50%
 Quần short lưng liền nút kiểu  Quần short lưng liền nút kiểu