CHÂN VÁY XẾP NHÚN HÔNG  CHÂN VÁY XẾP NHÚN HÔNG
 ÁO 2 DÂY NẸP CỔ  ÁO 2 DÂY NẸP CỔ
 ÁO THUN SPORT-CHIC HNOSS  ÁO THUN SPORT-CHIC HNOSS
 ĐẦM HOA XANH ĐEN KIỂU ÁO DÀI
 ĐẦM HOA HỞ VAI

ĐẦM HOA HỞ VAI

599,000₫

 ĐẦM MAXI HOA DẬP LY TRƯỚC NGỰC
 ĐẦM MAXI HOA BẸT VAI
 ÁO HOA BẸT VAI

ÁO HOA BẸT VAI

399,000₫

 ĐẦM A RÃ ĐÔ TRƯỚC  ĐẦM A RÃ ĐÔ TRƯỚC
 ÁO LỤA KIỂU NƠ CỘT  ÁO LỤA KIỂU NƠ CỘT