Đầm 2 dây bèo ngực Đầm 2 dây bèo ngực
 Đầm 2 dây phối bản nút Đầm 2 dây phối bản nút
299k
 Đầm 2 dây phối belt bản to Đầm 2 dây phối belt bản to

Đầm 2 dây phối belt bản to

599,000₫ 299,000₫

 Đầm 2 dây phối nơ thân sau Đầm 2 dây phối nơ thân sau
199k
 Đầm 2 dây rã eo đuôi cá

Đầm 2 dây rã eo đuôi cá

859,000₫ 199,000₫

 Đầm 2 dây thân xếp ly Đầm 2 dây thân xếp ly
 Đầm 2 dây vai rơi Đầm 2 dây vai rơi
 Đầm A 3 tầng tay lỡ Đầm A 3 tầng tay lỡ
 Đầm A cổ sơ mi
199k
 Đầm A cổ yếm tùng đổ Đầm A cổ yếm tùng đổ

Đầm A cổ yếm tùng đổ

559,000₫ 199,000₫

 Đầm A cột dây eo tay bèo
 Đầm A cột nơ lưng Đầm A cột nơ lưng
 Đầm A lưng xếp ply Đầm A lưng xếp ply
299k
 Đầm A sát nách chít ly eo Đầm A sát nách chít ly eo

Đầm A sát nách chít ly eo

599,000₫ 299,000₫

99k
 Đầm A sát nách rã tùng phối belt Đầm A sát nách rã tùng phối belt
299k
 Đầm A sát nách xếp ly eo Đầm A sát nách xếp ly eo

Đầm A sát nách xếp ly eo

529,000₫ 299,000₫

299k
 Đầm A tay liền xếp ply Đầm A tay liền xếp ply

Đầm A tay liền xếp ply

559,000₫ 299,000₫

 Đầm A thun basic Đầm A thun basic

Đầm A thun basic

449,000₫

 Đầm A vạt đắp Đầm A vạt đắp
 Đầm A vạt đắp xếp ply Đầm A vạt đắp xếp ply
 Đầm A xếp ly thân
 Đầm basic cột nơ eo Đầm basic cột nơ eo
 Đầm cổ chéo Đầm cổ chéo

Đầm cổ chéo

559,000₫

 Đầm cổ lật tay ngắn Đầm cổ lật tay ngắn
199k
 Đầm cổ V tay xếp hoa

Đầm cổ V tay xếp hoa

859,000₫ 199,000₫

 Đầm cổ V xếp ly eo Đầm cổ V xếp ly eo
 Đầm cổ vuông nút bọc
199k
 Đầm cổ yếm

Đầm cổ yếm

859,000₫ 199,000₫

 Đầm cổ yếm nhún cổ
299k
 Đầm cutout 1 bên vai Đầm cutout 1 bên vai

Đầm cutout 1 bên vai

529,000₫ 299,000₫