Đầm A vạt xéo 2 dây

Đầm A vạt xéo 2 dây

499,000₫ 299,000₫

 Đầm cổ yếm nút vai  Đầm cổ yếm nút vai

Đầm cổ yếm nút vai

599,000₫ 299,000₫

 Đầm hai dây cột nơ vai trang trí nút gỗ  Đầm hai dây cột nơ vai trang trí nút gỗ