499k
 Đầm midi vạt xéo rút sườn  Đầm midi vạt xéo rút sườn
399k
 Đầm midi tay bèo tà lệch  Đầm midi tay bèo tà lệch
299k
 Đầm sơ mi dài tay tùng xòe  Đầm sơ mi dài tay tùng xòe
299k
 Đầm mini đồng hồ cát  Đầm mini đồng hồ cát