Đầm A tay phồng nhún ngực  Đầm A tay phồng nhún ngực

Đầm A tay phồng nhún ngực

599,000₫ 299,000₫

 Đầm mini cổ vuông vạt đắp  Đầm mini cổ vuông vạt đắp
 Đầm tay lỡ phối

Đầm tay lỡ phối

599,000₫ 199,000₫

 Đầm thắt eo  Đầm thắt eo

Đầm thắt eo

599,000₫ 199,000₫

 Đầm thun basic tay ngắn  Đầm thun basic tay ngắn
 Đầm thun suông sát nách  Đầm thun suông sát nách

Đầm thun suông sát nách

449,000₫ 199,000₫

 Đầm xếp ply 2 tầng lệch vai  Đầm xếp ply 2 tầng lệch vai

Đầm xếp ply 2 tầng lệch vai

899,000₫ 299,000₫