Đầm bẹt vai thô nút xéo  Đầm bẹt vai thô nút xéo
 Đầm ôm thun bèo nhúng bên
 Đầm xòe thô bèo vai  Đầm xòe thô bèo vai
 Đầm thun sọc bẹt vai  Đầm thun sọc bẹt vai

Đầm thun sọc bẹt vai

450,000₫ 225,000₫

 Đầm thô  suông ren  bẹt vai
 Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Phối Viền  Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Phối Viền
 Đầm Bẹt Vai Thô Phối Ren  Đầm Bẹt Vai Thô Phối Ren

Đầm Bẹt Vai Thô Phối Ren

490,000₫ 147,000₫