Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn  Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn
 Đầm Bẹt Vai Thô Phối Ren  Đầm Bẹt Vai Thô Phối Ren
 Đầm thô suông ren bẹt vai
 Đầm thun sọc bẹt vai  Đầm thun sọc bẹt vai
 Đầm xòe thô bèo vai  Đầm xòe thô bèo vai