Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Phối Viền BA1805034  Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Phối Viền BA1805034
 Đầm Bẹt Vai Thô Phối Ren  Đầm Bẹt Vai Thô Phối Ren
 Đầm thun sọc bẹt vai BA1810002  Đầm thun sọc bẹt vai BA1810002
 Đầm xòe thô bèo vai BA1812014  Đầm xòe thô bèo vai BA1812014