Đầm bẹt vai dún ngực  Đầm bẹt vai dún ngực
 Đầm thô  suông ren  bẹt vai