Đầm Bẹt Vai Phối Chạy Chỉ Thêu
 Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn  Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn
 Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Nút Xà Cừ  Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Nút Xà Cừ
 Đầm Bẹt Vai Thô Phối Ren  Đầm Bẹt Vai Thô Phối Ren
 Đầm bẹt vai tuytsi hàng nút  Đầm bẹt vai tuytsi hàng nút
 Đầm thun sọc bẹt vai  Đầm thun sọc bẹt vai