Đầm bẹt vai tùng xòe  Đầm bẹt vai tùng xòe
 Đầm bẹt vai dún ngực  Đầm bẹt vai dún ngực

Đầm bẹt vai dún ngực

529,000₫ 199,000₫

 Đầm bẹt vai tay lửng  Đầm bẹt vai tay lửng

Đầm bẹt vai tay lửng

559,000₫ 199,000₫

 Đầm bẹt vai thô nút xéo  Đầm bẹt vai thô nút xéo

Đầm bẹt vai thô nút xéo

500,000₫ 99,000₫

 Đầm thun sọc bẹt vai  Đầm thun sọc bẹt vai

Đầm thun sọc bẹt vai

450,000₫ 99,000₫

 Đầm thô  suông ren  bẹt vai

Đầm thô suông ren bẹt vai

550,000₫ 99,000₫