Đầm suông voan xoắn lưng Đầm suông voan xoắn lưng
 Đầm suông tuytsi nhúng tay Đầm suông tuytsi nhúng tay
 Đầm suông tuytsi xẻ lưng Đầm suông tuytsi xẻ lưng
 Đầm tuytsi nhúng phối vạt
 Đầm suông thun nhúng
 Đầm suông tuytsi phối viền Đầm suông tuytsi phối viền
 Đầm Suông Tuytsi Tay Xẽ Đầm Suông Tuytsi Tay Xẽ

Đầm Suông Tuytsi Tay Xẽ

490,000₫ 147,000₫

 Đầm Suông Tuytsi Tay Nhúng Đầm Suông Tuytsi Tay Nhúng

Đầm Suông Tuytsi Tay Nhúng

490,000₫ 147,000₫

 Đầm suông tuytsi tay ve Đầm suông tuytsi tay ve

Đầm suông tuytsi tay ve

500,000₫ 250,000₫

 Đầm suông tuytsi nẹp ly giữa Đầm suông tuytsi nẹp ly giữa
 Đầm suông tay loe Đầm suông tay loe

Đầm suông tay loe

500,000₫ 250,000₫

 Đầm thô suông ren bẹt vai
 Đầm suông cổ lăng tông Đầm suông cổ lăng tông

Đầm suông cổ lăng tông

550,000₫ 275,000₫

 Đầm suông tuytsi phối ren cổ

Đầm suông tuytsi phối ren cổ

550,000₫ 275,000₫

 Đầm suông tuytsi vạt xẻ Đầm suông tuytsi vạt xẻ