Đầm xòe voan cánh tiên Đầm xòe voan cánh tiên
 Đầm suông voan babylon Đầm suông voan babylon
 Đầm A tuytsi đai eo lớn Đầm A tuytsi đai eo lớn
 Đầm A voan hoa hở lưng
 Đầm suông tuytsi nhúng tay Đầm suông tuytsi nhúng tay
 Đầm A tuytsi basic Đầm A tuytsi basic
 Đầm A tuytsi 2 dây cột tà
 Đầm A tuytsi 2 dây cột nơ ngực
 Đầm bẹt vai thô nút xéo Đầm bẹt vai thô nút xéo
 Đầm A thô đai eo lớn Thô Đầm A thô đai eo lớn Thô
 Đầm suông thun nhúng
 Đầm tuytsi nhúng phối vạt
 Đầm thun nhúng tay loe
 Đầm suông tuytsi bèo lai
 Đầm suông voan xoắn lưng Đầm suông voan xoắn lưng
 Đầm A voan cột eo trước
 Đầm xòe voan 2 dây vạt xéo
 Đầm suông tuytsi xẻ lưng Đầm suông tuytsi xẻ lưng
 Đầm A tuytsi hàng nút Đầm A tuytsi hàng nút
 Đầm sơ mi thô tay ngắn Đầm sơ mi thô tay ngắn
 Đầm A thô sọc Đầm A thô sọc

Đầm A thô sọc

500,000₫

 Đầm A thô tay phồng Đầm A thô tay phồng
 Đầm suông tuytsi phối viền Đầm suông tuytsi phối viền
 Đầm tuytsi suông thô 2 dây nút Đầm tuytsi suông thô 2 dây nút