Đầm A Thô Sát Nách Rớt Vai BA1806033 Đầm A Thô Sát Nách Rớt Vai BA1806033
 Đầm xòe tuytsi 80% polyester 20% cotton cột dây hông TD1901014 Đầm xòe tuytsi 80% polyester 20% cotton cột dây hông TD1901014
 Đầm thun xòe khoét lưng BA1812047 Đầm thun xòe khoét lưng BA1812047
 Đầm xòe tuytsi vai lệch hở lưng BA1812044 Đầm xòe tuytsi vai lệch hở lưng BA1812044
 Đầm xòe thô bèo vai BA1812014 Đầm xòe thô bèo vai BA1812014
 Đầm xòe thô cột tay Đầm xòe thô cột tay
 Đầm thun ánh kim chít eo 90% Cotton 10% TD1901033 Đầm thun ánh kim chít eo 90% Cotton 10% TD1901033
 Đầm thun 90% cotton 10% spandex nhung vạt ly trước TD1901022 Đầm thun 90% cotton 10% spandex nhung vạt ly trước TD1901022
 Đầm thun 90% cotton 10% spandex dây chéo eo BA1901011 Đầm thun 90% cotton 10% spandex dây chéo eo BA1901011
 Đầm thun suông TN BA1812011
 Đầm suông thun cổ trụ Đầm suông thun cổ trụ
 Đầm thun nẹp beo sườn BA1811036 Đầm thun nẹp beo sườn BA1811036
 Đầm suông tuytsi tay ve BA1810009 Đầm suông tuytsi tay ve BA1810009
 Đầm suông thô rút nhúng 65% Cotton 35% Polyester TD1902017 Đầm suông thô rút nhúng 65% Cotton 35% Polyester TD1902017
 Đầm suông tuytsi 80% polyester 20% cotton nẹp ly giữa TD1901018 Đầm suông tuytsi 80% polyester 20% cotton nẹp ly giữa TD1901018
 Đầm yếm thô BA1812050 Đầm yếm thô BA1812050
 Đầm vest thun BA1812046 Đầm vest thun BA1812046
 Đầm suông tuytsi TL BA1812026
 Đầm ôm thun 90% cotton 10% spandex sọc nhung TD1901010
 Đầm suông tuytsi tay lỡ BA1812010 Đầm suông tuytsi tay lỡ BA1812010
 Đầm ren tay ngắn BA1811049 Đầm ren tay ngắn BA1811049
 Đầm ôm thun xoắn eo 90% Cotton 10% Spandex BA1812027 Đầm ôm thun xoắn eo 90% Cotton 10% Spandex BA1812027
 Đầm thun tay lở BA1811044 Đầm thun tay lở BA1811044