Đầm thô cổ vest nhúng eo Đầm thô cổ vest nhúng eo
 Đầm tuytsi khoen vuông Đầm tuytsi khoen vuông
 Đầm A thô chít 2 ben Đầm A thô chít 2 ben
 Đầm xòe thô tay liền lai nhọn Đầm xòe thô tay liền lai nhọn
 Đầm A tuytsi tay dơi ly hông Đầm A tuytsi tay dơi ly hông
 Đầm tuytsi hoa Đầm tuytsi hoa

Đầm tuytsi hoa

490,000₫

 Đầm vest thun túi 1 bên Đầm vest thun túi 1 bên
 Đầm A tuytsi Đầm A tuytsi

Đầm A tuytsi

450,000₫

 Đầm A vest thô 2 túi Đầm A vest thô 2 túi
 Đầm A thô Đầm A thô

Đầm A thô

500,000₫

 Đầm thun ánh kim chít eo Đầm thun ánh kim chít eo
 Đầm ôm thun xoắn eo Đầm ôm thun xoắn eo
 Đầm voan nhúng ngực Đầm voan nhúng ngực
 Đầm suông tuytsi vạt xẻ Đầm suông tuytsi vạt xẻ
 Đầm thun bèo lai
 Đầm xòe thô cột tay Đầm xòe thô cột tay
 Đầm tuytsi vest khoen tròn Đầm tuytsi vest khoen tròn
 Đầm suông tuytsi nẹp ly giữa Đầm suông tuytsi nẹp ly giữa
 Đầm thun Đầm thun

Đầm thun

500,000₫

 Đầm tuytsi cột dây Đầm tuytsi cột dây
 Đầm A thô

Đầm A thô

500,000₫

 Đầm vest thun Đầm vest thun

Đầm vest thun

990,000₫

 Đầm ôm thun bèo nhúng bên
 Đầm tuytsi suông cột trước Đầm tuytsi suông cột trước