Đầm suông tay loe BA1811004 Đầm suông tay loe BA1811004
 Đầm voan nhúng ngực 100% Polyester TD1901034 Đầm voan nhúng ngực 100% Polyester TD1901034
 Đầm suông cổ lăng tông BA1811052 Đầm suông cổ lăng tông BA1811052
 Đầm suông tuytsi phối ren cổ BA1810013 Đầm suông tuytsi phối ren cổ BA1810013
 Đầm 2 dây tuytsi beo BA1811039
 Đầm suông tuytsi nút hông 80% Polyester 20% Cotton SM1902001 Đầm suông tuytsi nút hông 80% Polyester 20% Cotton SM1902001
 Đầm suông tuytsi 80% polyester 20% cotton BA1901007
 Đầm sơ mi tuytsi beo xẻ BA1811037 Đầm sơ mi tuytsi beo xẻ BA1811037
 Đầm suông tuytsi vạt xẻ BA1812061 Đầm suông tuytsi vạt xẻ BA1812061
 Đầm tuytsi suông cột trước BA1812048 Đầm tuytsi suông cột trước BA1812048
 Đầm tuytsi cột dây BA1812040 Đầm tuytsi cột dây BA1812040
 Đầm tuytsi vest khoen tròn BA1812022 Đầm tuytsi vest khoen tròn BA1812022
 Đầm A thô tay lở đắp chéo BA1809022 Đầm A thô tay lở đắp chéo BA1809022
 Đầm thun ôm rút giọt nước BA1812049
 Đầm ôm thun bèo nhúng bên BA1812045
 Đầm A tuytsi tay dơi ly hông 80% Polyester 20% Cotton SM1902004 Đầm A tuytsi tay dơi ly hông 80% Polyester 20% Cotton SM1902004
 Đầm A vest thô 2 túi 65% Cotton 35% Polyester SM1902003 Đầm A vest thô 2 túi 65% Cotton 35% Polyester SM1902003
 Đầm thun A phối dây ren BA1812052 Đầm thun A phối dây ren BA1812052
 Đầm thun sọc bẹt vai BA1810002 Đầm thun sọc bẹt vai BA1810002
 Đầm A thô cột dây eo BA1812008 Đầm A thô cột dây eo BA1812008
 Đầm sơ mi thô vest cột eo BA1809025 Đầm sơ mi thô vest cột eo BA1809025
 Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn túi BA1809002 Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn túi BA1809002
 Đầm A tuytsi hoa xẻ tay BA1808006 Đầm A tuytsi hoa xẻ tay BA1808006