490k 690k combo
 Quần dài ống đứng  Quần dài ống đứng
490k 690k combo
 Đầm suông hai dây hai tầng  Đầm suông hai dây hai tầng