Áo kiểu tay dài nhún thun  Áo kiểu tay dài nhún thun
 Quần dài ống suông  Quần dài ống suông
 Áo lệch khoen vai  Áo lệch khoen vai
 Đầm A cổ yếm tùng đổ  Đầm A cổ yếm tùng đổ
 Đầm A tay dài cutout vai  Đầm A tay dài cutout vai
 Đầm A vạt xéo 2 dây
 Khoác Vest phối 2 màu
 Đầm suông 2 dây  Đầm suông 2 dây