ĐẦM MINI ORGANZA THÊU BẸT VAI

{ "XanhS": "1082071788", "XanhM": "1082071789", "XanhL": "1082071790", "KemS": "1082071785", "KemM": "1082071786", "KemL": "1082071787", "ĐenS": "1082071791", "ĐenM": "1082071792", "ĐenL": "1082071793" }
 • color_xanh_
 • color_kem_
 • color_den_

588,000₫

ÁO BLAZER FORM SUÔNG

{ "KemS": "1082454184", "KemM": "1082454186", "KemL": "1082454193", "ĐenS": "1082454195", "ĐenM": "1082454196", "ĐenL": "1082454197", "XanhS": "1082454198", "XanhM": "1082454199", "XanhL": "1082454200" }
 • color_kem_
 • color_den_
 • color_xanh_

686,000₫

QUẦN TÂY ỐNG THẲNG

{ "KemS": "1082246682", "KemM": "1082246683", "KemL": "1082246684", "NâuS": "1082246685", "NâuM": "1082246686", "NâuL": "1082246687", "HồngS": "1082246688", "HồngM": "1082246689", "HồngL": "1082246690" }
 • color_kem_
 • color_nau_
 • color_hong_

588,000₫

ÁO KIỂU NHÚN NGỰC 2 TẦNG

{ "HồngS": "1081911443", "HồngM": "1081911445", "HồngL": "1081911447", "ĐenS": "1081911449", "ĐenM": "1081911451", "ĐenL": "1081911452", "TrắngS": "1081911438", "TrắngM": "1081911439", "TrắngL": "1081911441" }
 • color_hong_
 • color_den_
 • color_trang_

440,000₫

CHÂN VÁY LỤA MIDI XÒE

{ "ĐenS": "1082149898", "ĐenM": "1082149899", "ĐenL": "1082149900", "BeS": "1082149895", "BeM": "1082149896", "BeL": "1082149897" }
 • color_den_
 • color_be_

489,000₫

ĐẦM MIDI ĐẮP NGỰC TAY PHỒNG

{ "TrắngS": "1082149901", "TrắngM": "1082149902", "TrắngL": "1082149903", "XanhS": "1082149904", "XanhM": "1082149905", "XanhL": "1082149906", "ĐenS": "1082149907", "ĐenM": "1082149908", "ĐenL": "1082149909" }
 • color_trang_
 • color_xanh_
 • color_den_

637,000₫

Miễn phí giao hàng

Với hoá đơn từ 300.000 đồng

30 ngày đổi sản phẩm

Đổi sản phẩm trong vòng 30 ngày

MUA HÀNG 1800 1077

8h00 - 21h00, T2 - CN nghỉ Tết Âm lịch

back to top