Khoác vest thô tay dài Khoác vest thô tay dài
 Áo voan rớt vai bèo Áo voan rớt vai bèo
 Đầm tuytsi khoen vuông Đầm tuytsi khoen vuông
 Đầm A thô chít 2 ben Đầm A thô chít 2 ben
 Đầm A vest thô 2 túi Đầm A vest thô 2 túi
 Đầm xòe thô tay liền lai nhọn Đầm xòe thô tay liền lai nhọn
 Đầm A tuytsi tay dơi ly hông Đầm A tuytsi tay dơi ly hông
 Đầm vest thun túi 1 bên Đầm vest thun túi 1 bên
 Đầm thun ánh kim chít eo Đầm thun ánh kim chít eo
 Đầm tuytsi vest khoen tròn Đầm tuytsi vest khoen tròn
 Đầm voan nhúng ngực Đầm voan nhúng ngực
 Đầm ôm thun xoắn eo Đầm ôm thun xoắn eo