ÁO BÈO TAY NƠ CỔ  ÁO BÈO TAY NƠ CỔ
 ÁO ĐINH NÚT PHỐI BÈO  ÁO ĐINH NÚT PHỐI BÈO
 QUẦN SHORT ĐẮP KIỂU CHÂN VÁY  QUẦN SHORT ĐẮP KIỂU CHÂN VÁY