ÁO KIỂU BÂU VEST  ÁO KIỂU BÂU VEST
 QUẦN SHORT KIỂU ÂU  QUẦN SHORT KIỂU ÂU
 QUẦN SKINNY XẺ ĐẮP LAI  QUẦN SKINNY XẺ ĐẮP LAI
 SƠMI VẠT ĐẮP TAY LIỀN  SƠMI VẠT ĐẮP TAY LIỀN