ÁO KIỂU CROP XOẮN TAY PHỒNG  ÁO KIỂU CROP XOẮN TAY PHỒNG
 ÁO KIỂU SUÔNG NHÚN EO  ÁO KIỂU SUÔNG NHÚN EO
Xanh  ÁO SƠMI SỌC PHỐI CỔ
 ÁO THUN FORM BOXY IN “MISS”  ÁO THUN FORM BOXY IN “MISS”
 ÁO THUN FORM BOXY IN “MUSÉE”  ÁO THUN FORM BOXY IN “MUSÉE”
 ÁO THUN FORM BOXY IN “TAKE TO HEART”  ÁO THUN FORM BOXY IN “TAKE TO HEART”
Xanh nhạt  CHÂN VÁY MINI DENIM
Xanh đậu  ĐẦM SƠMI XOẮN EO
 ĐẦM SUÔNG RÚT NHÚN 2 TẦNG  ĐẦM SUÔNG RÚT NHÚN 2 TẦNG