Váy Ôm Mini Dây Kéo Đồng  Váy Ôm Mini Dây Kéo Đồng
 Đầm Suông Tay Bèo Cột Eo  Đầm Suông Tay Bèo Cột Eo
 Jumpsuit Ngắn Thô Sát Nách Ren Dọc  Jumpsuit Ngắn Thô Sát Nách Ren Dọc
 Đầm A Thô Sát Nách Rớt Vai  Đầm A Thô Sát Nách Rớt Vai
 Đầm A Thô 2 Dây Nút  Đầm A Thô 2 Dây Nút
 Đầm Suông Thô Tay Lỡ Sọc Phối  Đầm Suông Thô Tay Lỡ Sọc Phối