Váy thô A vạt xéo 4 nút  Váy thô A vạt xéo 4 nút
 Váy thun ôm xẻ sau  Váy thun ôm xẻ sau