490k 690k combo
 Quần short diễu chỉ  Quần short diễu chỉ
490k 690k combo
 Quần dài ống đứng  Quần dài ống đứng
490k 690k combo
 Áo kiểu cổ yếm  Áo kiểu cổ yếm
490k 690k combo
 Quần short lệch tà  Quần short lệch tà
490k 690k combo
 Áo kiểu cổ lọ tay dài  Áo kiểu cổ lọ tay dài
490k 690k combo
 Áo kiểu dáng vest tay dài  Áo kiểu dáng vest tay dài