Áo tay phồng chạy bèo
 Đầm sát nách đáp chéo ngực  Đầm sát nách đáp chéo ngực