ÁO KIỂU CÚP NGỰC CỘT DÂY TAY DÀI  ÁO KIỂU CÚP NGỰC CỘT DÂY TAY DÀI
 ÁO KIỂU ÔM NHÚN NGỰC TAY PHỒNG  ÁO KIỂU ÔM NHÚN NGỰC TAY PHỒNG