490k 690k combo
 Áo 2 dây cổ tim nhún  Áo 2 dây cổ tim nhún
490k 690k combo
 Áo kiểu cổ Peter Pan nẹp rời  Áo kiểu cổ Peter Pan nẹp rời
490k 690k combo
 Áo kiểu măng sét xếp ly  Áo kiểu măng sét xếp ly
490k 690k combo
 Quần short cột dây  Quần short cột dây
490k 690k combo
 Quần short lưng liền nút kiểu  Quần short lưng liền nút kiểu
490k 690k combo
 Quần short túi đắp  Quần short túi đắp