Áo voan 2 dây bèo ngực  Áo voan 2 dây bèo ngực
 Áo voan nhúng sườn  Áo voan nhúng sườn
 Đầm A thô đai eo lớn Thô  Đầm A thô đai eo lớn Thô
 Đầm thun ánh kim chít eo  Đầm thun ánh kim chít eo