Tầng 2-20, Vạn Hạnh Mall, 11, Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh