Áo Bẹt Vai Chạy Chỉ BA1805042  Áo Bẹt Vai Chạy Chỉ BA1805042
 Áo Bẹt Vai Tay Dài Phối Ren BA1805051  Áo Bẹt Vai Tay Dài Phối Ren BA1805051
 Áo Bẹt Vai Tay Dài Tuysti Cột Eo BA1806028  Áo Bẹt Vai Tay Dài Tuysti Cột Eo BA1806028
 Áo bẹt vai thô tay loe  Áo bẹt vai thô tay loe
 Áo bố thun ánh kim tay phồng
 Áo kiểu tuytsi bẹt vai tay ngắn hoa  Áo kiểu tuytsi bẹt vai tay ngắn hoa
 Áo Kiểu Tuytsi Bet Vai Tay Ngắn Họa Tiết BA1807019  Áo Kiểu Tuytsi Bet Vai Tay Ngắn Họa Tiết BA1807019
 Áo ren bẹt vai BA1811048  Áo ren bẹt vai BA1811048