Chính sách đổi sản phẩm

CHÍNH SÁCH ĐỔI SẢN PHẨM

- Sản phẩm được đổi 1 lần duy nhất, không hỗ trợ trả.

- Phải còn hóa đơn mua hàng, sản phẩm còn đủ tem chưa qua sử dụng.

- Sản phẩm nguyên giá được hỗ trợ đổi trong vòng 30 ngày trên toàn hệ thống.

- Sản phẩm sale chỉ hỗ trợ đổi trong vòng 7 ngày trên toàn hệ thống.

Lưu ý:

- Sản phẩm đổi phải có giá bằng hoặc cao hơn giá sản phẩm đã mua và khách hàng sẽ thanh toán số tiền chênh lệch.

- Khách hàng có thể bù thêm tiền để mua thêm sản phẩm nếu sản phẩm kh đổi thấp hơn giá sản phẩm cũ.

- Cửa hàng không hoàn trả lại tiền thừa dưới bất kỳ hình thức nào.

back to top