Chính sách đổi sản phẩm

CHÍNH SÁCH ĐỔI SẢN PHẨM

1. Hệ thống cửa hàng

- Sản phẩm được đổi 1 lần duy nhất, không hỗ trợ trả.
Phải còn hóa đơn mua hàng, sản phẩm còn đủ tem chưa qua sử dụng.
- Sản phẩm nguyên giá được hỗ trợ đổi trong vòng 30 ngày (kể từ ngày mua hàng) trên toàn hệ thống.
- Sản phẩm sale chỉ hỗ trợ đổi size (nếu cửa hàng còn) trong vòng 7 (kể từ ngày mua hàng) ngày trên toàn hệ thống.

2. Online

- Sản phẩm được đổi 1 lần duy nhất, không hỗ trợ trả.
- Phải còn hóa đơn mua hàng, sản phẩm còn đủ tem chưa qua sử dụng.
- Sản phẩm nguyên giá được hỗ trợ đổi trong vòng 30 ngày (kể từ ngày mua hàng) trên toàn hệ thống.
- Sản phẩm sale chỉ hỗ trợ đổi size (nếu cửa hàng còn) trong vòng 7 ngày (kể từ ngày mua hàng) trên toàn hệ thống.

- Khách hàng được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán.
* Lưu ý: 
- Sản phẩm đổi phải có giá bằng hoặc cao hơn giá sản phẩm đã mua và khách hàng sẽ thanh toán số tiền chênh lệch. 

- Khách hàng có thể bù thêm tiền để mua thêm sản phẩm nếu sản phẩm khách hàng đổi thấp hơn giá sản phẩm cũ.
- Cửa hàng không hoàn trả lại tiền thừa dưới bất kỳ hình thức nào.

- Đối với đơn online:

+ Sản phẩm do lỗi sản xuất Hnoss sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển.

+ Lý do khác khách hàng vui lòng chịu phí vận chuyển.

back to top