490k 690k combo
 Đầm cổ vuông tay phồng Đầm cổ vuông tay phồng
490k 690k combo
 Đầm cutout lưng xẻ đùi Đầm cutout lưng xẻ đùi
490k 690k combo
 Đầm A tay phồng nhún ngực Đầm A tay phồng nhún ngực
 Đầm midi vạt xéo rút sườn Đầm midi vạt xéo rút sườn
 Đầm xếp ply 2 tầng lệch vai Đầm xếp ply 2 tầng lệch vai
490k 690k combo
 Đầm mini tay dài cổ nơ Đầm mini tay dài cổ nơ
490k 690k combo
 Đầm 2 dây nhún ngực
490k 690k combo
 Đầm suông kaki jean sát nách
490k 690k combo
 Đầm sát nách cổ lọ vạt đắp Đầm sát nách cổ lọ vạt đắp
490k 690k combo
 Đầm sát nách xếp ly cổ Đầm sát nách xếp ly cổ
490k 690k combo
 Đầm ôm dài tay phối belt da
490k 690k combo
 Đầm A vạt đắp Đầm A vạt đắp
490k 690k combo
 Đầm rong CB rã xéo lai Đầm rong CB rã xéo lai
490k 690k combo
 Đầm suông tay bí Đầm suông tay bí
490k 690k combo
 Đầm A cổ sơ mi
490k 690k combo
 Đầm thun suông sát nách Đầm thun suông sát nách
490k 690k combo
 Đầm thun basic tay ngắn Đầm thun basic tay ngắn
490k 690k combo
 Đầm midi phối oganza
490k 690k combo
 Đầm suông cổ yếm thắt nút Đầm suông cổ yếm thắt nút
490k 690k combo
 Đầm sát nách bèo đắp
490k 690k combo
 Đầm 2 dây thân xếp ly Đầm 2 dây thân xếp ly
490k 690k combo
 Đầm A cột nơ lưng Đầm A cột nơ lưng
490k 690k combo
 Đầm A lưng xếp ply Đầm A lưng xếp ply
490k 690k combo
 Đầm sát nách xếp ply
490k 690k combo
 Đầm midi dài tay bèo vai Đầm midi dài tay bèo vai
490k 690k combo
 Đầm 2 dây vai rơi Đầm 2 dây vai rơi
490k 690k combo
 Đầm 2 dây phối bản nút Đầm 2 dây phối bản nút
490k 690k combo
 Đầm tay ngắn xòe cổ V Đầm tay ngắn xòe cổ V
490k 690k combo
 Đầm basic cột nơ eo Đầm basic cột nơ eo