Áo Kiểu Tuytsi Sát Nách Chéo Ngực Áo Kiểu Tuytsi Sát Nách Chéo Ngực
 Áo tay rớt 3 nút Áo tay rớt 3 nút
 Áo kiểu rút dây gỗ Áo kiểu rút dây gỗ
 Áo kiểu lệch vai bất đối xứng Áo kiểu lệch vai bất đối xứng
 Áo kiều chấm bi tay phồng Áo kiều chấm bi tay phồng
 Áo hai dây nút ngực Áo hai dây nút ngực
 Áo sát nách tà lệch Áo sát nách tà lệch
 Áo sát nách cổ vuông xoắn bụng
 Áo kiều tay nhúng phồng Áo kiều tay nhúng phồng
 Áo hai dây nhúng sau Áo hai dây nhúng sau
 Áo vạt đắp khoen gỗ Áo vạt đắp khoen gỗ
 Áo bẹt vai yếm cổ Áo bẹt vai yếm cổ
 Áo kiểu bạt vai xô chữ X Áo kiểu bạt vai xô chữ X
 Áo sát nách 2 tà lệch
 Áo croptop bubbery Áo croptop bubbery

Áo croptop bubbery

359,000₫

 Áo xô chữ x cổ Áo xô chữ x cổ
 Áo kiêu xếp ply hông Áo kiêu xếp ply hông
 Áo kiểu lai bèo phối đang ren Áo kiểu lai bèo phối đang ren
 Áo thun len xoắn eo Áo thun len xoắn eo
 Áo thun xoắn eo Áo thun xoắn eo

Áo thun xoắn eo

359,000₫

 Áo bẹt vai xốp Áo bẹt vai xốp

Áo bẹt vai xốp

329,000₫

 Áo bẹt vai tay lỡ Áo bẹt vai tay lỡ
 Áo kiểu cổ tròn tay rớt Áo kiểu cổ tròn tay rớt
 Áo kiểu nẹp tay Áo kiểu nẹp tay
 Áo cổ u Áo cổ u

Áo cổ u

429,000₫

 Áo xếp nhúng ly Áo xếp nhúng ly

Áo xếp nhúng ly

429,000₫

 Áo tay phồng cột eo Áo tay phồng cột eo
 Áo 2 dây linen

Áo 2 dây linen

499,000₫