Áo kiểu xếp nếp Áo kiểu xếp nếp
 Áo kiểu măng sét xếp ly Áo kiểu măng sét xếp ly
 Áo sát nách xếp ly Áo sát nách xếp ly
 Áo 2 dây cổ tim nhún Áo 2 dây cổ tim nhún
 Áo 2 dây xếp ply ngực
 Áo kiểu cổ Peter Pan nẹp rời Áo kiểu cổ Peter Pan nẹp rời
 Áo sát nách Áo sát nách

Áo sát nách

359,000₫

 Áo kiểu không tay xếp ly
 Áo kiểu cánh bướm
 Áo đắp tay phồng Áo đắp tay phồng
 Áo tay dài nhún phồng Áo tay dài nhún phồng
 Áo lệch vai gài nút Áo lệch vai gài nút
 Áo 2 dây đáp chéo
 Áo rút nhún lệch vai
 Áo xếp ly 1 bên

Áo xếp ly 1 bên

429,000₫

 Áo tay dài túi hở Áo tay dài túi hở
 Áo tay phồng lỡ Áo tay phồng lỡ
 Áo sát nách cổ sơ mi Áo sát nách cổ sơ mi
 Áo tay dài túi kiểu Áo tay dài túi kiểu
 Áo kiểu nữ rút eo Áo kiểu nữ rút eo
 Áo sát nách rút nhún thân Áo sát nách rút nhún thân
 Áo xếp Ly thân trước Áo xếp Ly thân trước
 Áo kiểu sát nách cài nút Áo kiểu sát nách cài nút
 Áo kiểu sát nách cổ lật Áo kiểu sát nách cổ lật
 Áo cổ V tay phồng ly eo tay Áo cổ V tay phồng ly eo tay
 Áo kiểu tay dài lệch cổ
 Áo kiểu dài tay xoắn eo Áo kiểu dài tay xoắn eo
 Áo sát nách thắt nơ thân trước Áo sát nách thắt nơ thân trước
 Áo pijama tay dài lé tay Áo pijama tay dài lé tay
 Áo tay phồng cổ vuông Áo tay phồng cổ vuông