Áo tay ngắn lá cổ kiểu Áo tay ngắn lá cổ kiểu
 Áo dài tay phối ren tay
 Áo kiểu tay lỡ nhún ngực Áo kiểu tay lỡ nhún ngực
 Áo kiểu tay dài bo thun eo Áo kiểu tay dài bo thun eo
 Áo dài tay cổ V phối bèo Áo dài tay cổ V phối bèo
 Áo tay dài xẻ ngực
 Áo kiểu tay dơi rút sườn Áo kiểu tay dơi rút sườn
 Áo 2 dây basic Áo 2 dây basic

Áo 2 dây basic

199,000₫

 Áo dài tay cổ V Áo dài tay cổ V

Áo dài tay cổ V

449,000₫

 Áo tay phồng chạy bèo
 Áo sát nách nhún vai
 Áo dài tay rút nhún
 Áo rong sát nách tà xéo
 Áo off-shoulder tay phồng
 Áo cổ V tay xếp ly
 Áo sát nách xoắn ngực Áo sát nách xoắn ngực
 Áo sát nách cổ V lệch tà Áo sát nách cổ V lệch tà
 Áo tay ngắn rút dây lưng Áo tay ngắn rút dây lưng
 Áo tay liền nẹp kiểu Áo tay liền nẹp kiểu
 Áo sát nách bèo thân Áo sát nách bèo thân
 Áo đai cổ vạt chéo Áo đai cổ vạt chéo
 Áo sát nách xẻ nơ sau Áo sát nách xẻ nơ sau
 Áo vai rơi buộc nơ sườn Áo vai rơi buộc nơ sườn
 Áo kiểu tay ngắn bèo vai Áo kiểu tay ngắn bèo vai
 Áo kiểu tay dai vạt chéo lệch Áo kiểu tay dai vạt chéo lệch
 Áo tay lỡ nơ sau Áo tay lỡ nơ sau
 Áo 2 dây vạt lật Áo 2 dây vạt lật
 Áo tay ngắn xếp ly ngực Áo tay ngắn xếp ly ngực
 Áo kiểu phối nơ tay Áo kiểu phối nơ tay
 Áo kiểu dài tay phối tua rua Áo kiểu dài tay phối tua rua