Áo cổ V tay phồng oganza
 Áo vai rơi nút vai Áo vai rơi nút vai
 Áo sát nách cổ lọ nhún đô Áo sát nách cổ lọ nhún đô
 Áo vai chờm nhún đô
 Áo tay phồng thắt nơ Áo tay phồng thắt nơ
 Áo sát nách xếp ly vai Áo sát nách xếp ly vai
 Áo 2 dây phồng bí Áo 2 dây phồng bí
 Áo ráp lăng tay bèo Áo ráp lăng tay bèo
 Áo knit cổ xoắn Áo knit cổ xoắn
 Áo tay phồng nhún thân
 Áo peplum tay phồng xếp ly
 Áo ôm dài tay lệch vai Áo ôm dài tay lệch vai
 Áo kiểu sát nách túi ngực Áo kiểu sát nách túi ngực
 Áo peplum rút dây eo Áo peplum rút dây eo
 Áo sát nách sẻ vai
 Áo bẹt vai rút dây eo
 Áo tay ngắn lá cổ kiểu Áo tay ngắn lá cổ kiểu
 Áo kiểu tay lỡ nhún ngực Áo kiểu tay lỡ nhún ngực
 Áo kiểu tay dài bo thun eo Áo kiểu tay dài bo thun eo
 Áo dài tay cổ V phối bèo Áo dài tay cổ V phối bèo
 Áo tay dài xẻ ngực
 Áo kiểu tay dơi rút sườn Áo kiểu tay dơi rút sườn
99k
 Áo 2 dây basic Áo 2 dây basic

Áo 2 dây basic

199,000₫ 99,000₫

 Áo tay phồng chạy bèo
 Áo sát nách nhún vai
 Áo dài tay rút nhún
 Áo rong sát nách tà xéo
 Áo off-shoulder tay phồng
 Áo cổ V tay xếp ly
 Áo sát nách xoắn ngực Áo sát nách xoắn ngực