Đầm suông cổ vest Đầm suông cổ vest
 Đầm thun 2 dây Đầm thun 2 dây

Đầm thun 2 dây

459,000₫

 Đầm thun tay ngắn Đầm thun tay ngắn
 Đầm bẹt vai tùng xòe Đầm bẹt vai tùng xòe
 Đầm A tay phồng phối belt Đầm A tay phồng phối belt
 Đầm A tùng đổ vuông Đầm A tùng đổ vuông
 Đầm bẹt vai dún ngực Đầm bẹt vai dún ngực
 Đầm xòe cutout lưng Đầm xòe cutout lưng
 Đầm ôm tay phồng Đầm ôm tay phồng
 Đầm suông vai rớt tay lệch Đầm suông vai rớt tay lệch
 Đầm A vạt xéo 2 dây
 Đầm ôm 2 dây vạt đắp
 Đầm A 3 tầng cổ vuông tay dài Đầm A 3 tầng cổ vuông tay dài
 Đầm suông 2 dây Đầm suông 2 dây
 Đầm A tay dài cutout vai Đầm A tay dài cutout vai
 Đầm ôm 2 dây cổ đổ Đầm ôm 2 dây cổ đổ
 Đầm hai dây cột nơ vai trang trí nút gỗ Đầm hai dây cột nơ vai trang trí nút gỗ
 Đầm suông tay ngắn lệch tà Đầm suông tay ngắn lệch tà
 Đầm A khoen vai Đầm A khoen vai

Đầm A khoen vai

629,000₫

 Đầm bẹt vai tay lửng Đầm bẹt vai tay lửng
 Đầm A thắt hông Đầm A thắt hông
 Đầm suông caro xoắn eo
 Đầm cổ yếm nút vai Đầm cổ yếm nút vai
 Đầm A xoắn eo nơ vai Đầm A xoắn eo nơ vai
 Đầm A cổ yếm tùng đổ Đầm A cổ yếm tùng đổ
 Đầm sơ mi cài nút xéo Đầm sơ mi cài nút xéo
 Đầm vân gỗ sát nách khoen eo Đầm vân gỗ sát nách khoen eo
 Đầm A hở lưng xòe Đầm A hở lưng xòe
 Đầm xoắn eo Đầm xoắn eo

Đầm xoắn eo

529,000₫

 Đầm A cổ đổ Đầm A cổ đổ

Đầm A cổ đổ

499,000₫