Đầm suông tuytsi tay ngắn Đầm suông tuytsi tay ngắn
 Đầm suông caro cột dây
 Đầm xòe thô bèo vai Đầm xòe thô bèo vai
 Đầm A thô Đầm A thô

Đầm A thô

500,000₫

 Đầm A tuytsi vạt chéo ren
 Đầm suông tuytsi phối ren cổ
 Đầm suông cổ lăng tông Đầm suông cổ lăng tông
 Đầm suông tay loe Đầm suông tay loe
 Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn
 Đầm Suông Tay Bèo Cột Eo Đầm Suông Tay Bèo Cột Eo
 Đầm A tuytsi nhúng vai Đầm A tuytsi nhúng vai
 Đầm thun sọc bẹt vai Đầm thun sọc bẹt vai
 Đầm A tuytsi hoa xẻ tay Đầm A tuytsi hoa xẻ tay
 Đầm thun tay lỡ Đầm thun tay lỡ
 Đầm Thun Thô Thổ Cẩm Đầm Thun Thô Thổ Cẩm
 Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn
 Đầm A Tuytsi Cổ Vuông Đầm A Tuytsi Cổ Vuông
 Đầm suông tuytsi sát nách lai ren Đầm suông tuytsi sát nách lai ren
 Đầm A Tuytsi Tay Dơi Đầm A Tuytsi Tay Dơi
 Đầm thun nẹp beo sườn Đầm thun nẹp beo sườn
 Đầm A Tuytsi Tay Bèo Xẻ Lưng Đầm A Tuytsi Tay Bèo Xẻ Lưng
 Đầm ôm thun xẻ lai Đầm ôm thun xẻ lai
 Đầm sơ mi hoa nhí Đầm sơ mi hoa nhí
 Đầm sơ mi thô vest cột eo Đầm sơ mi thô vest cột eo