Đầm 2 dây phối nơ thân sau Đầm 2 dây phối nơ thân sau
 Đầm midi sát nách nơ cổ Đầm midi sát nách nơ cổ
 Đầm sát nách bèo đắp
 Đầm 2 dây thân xếp ly Đầm 2 dây thân xếp ly
 Đầm midi dài tay bèo vai Đầm midi dài tay bèo vai
 Đầm midi tay dài cổ V Đầm midi tay dài cổ V
 Đầm tay liền phối nút
 Đầm tay liền vạt đắp Đầm tay liền vạt đắp
 Đầm sát nách diễu chỉ Đầm sát nách diễu chỉ
 Đầm cổ chéo Đầm cổ chéo

Đầm cổ chéo

559,000₫

 Đầm cổ V xếp ly eo Đầm cổ V xếp ly eo
 Đầm sát nách đáp chéo ngực Đầm sát nách đáp chéo ngực
 Đầm vai lệch tùng xếp ly hông Đầm vai lệch tùng xếp ly hông
 Đầm 2 dây bèo ngực Đầm 2 dây bèo ngực
 Đầm A thun basic Đầm A thun basic

Đầm A thun basic

449,000₫

 Đầm thun basic suông Đầm thun basic suông
 Đầm cổ vuông nút bọc
 Đầm cổ lật tay ngắn Đầm cổ lật tay ngắn
 Đầm suông tay lỡ Đầm suông tay lỡ
 Đầm tay cánh dơi phối nút Đầm tay cánh dơi phối nút
 Đầm midi tay dài phồng
 Đầm suông không tay tùng xếp ly
 Đầm A xếp ly thân
 Đầm A cutout eo

Đầm A cutout eo

899,000₫

 Đầm suông tay phồng
 Đầm ôm tay dài

Đầm ôm tay dài

999,000₫

 Đầm suông tay rút Đầm suông tay rút
 Đầm suông tay phồng nhẹ
 Đầm sát nách thắt nơ Đầm sát nách thắt nơ
 Đầm tay lỡ phối