Đầm A tuytsi tay phồng

Đầm A tuytsi tay phồng

550,000₫

 Đầm A voan bi

Đầm A voan bi

590,000₫

 Đầm ôm thun xẻ lai

Đầm ôm thun xẻ lai

500,000₫

 Đầm sơ mi hoa nhí

Đầm sơ mi hoa nhí

500,000₫

 Đầm A tuytsi sọc cột eo

Đầm A tuytsi sọc cột eo

550,000₫

 Đầm suông tuytsi tay ve

Đầm suông tuytsi tay ve

500,000₫

 Đầm xòe tuytsi nịt bản lớn

Đầm xòe tuytsi nịt bản lớn

550,000₫

 Đầm sơ mi thô vest cột eo

Đầm sơ mi thô vest cột eo

550,000₫

 Đầm A tuytsi cổ tim sọc màu

Đầm A tuytsi cổ tim sọc màu

500,000₫

 Đầm A thô tay lở đắp chéo

Đầm A thô tay lở đắp chéo

500,000₫

 Đầm A tuytsi hoa xẻ tay

Đầm A tuytsi hoa xẻ tay

550,000₫

 Đầm A tay ngắn tuytsi ben ren

Đầm A tay ngắn tuytsi ben ren

550,000₫

 Đầm A tuytsi nhúng vai

Đầm A tuytsi nhúng vai

550,000₫

 Đầm A tuytsi 2 khoen eo

Đầm A tuytsi 2 khoen eo

550,000₫

 Đầm thun tay ngắn bèo tay

Đầm thun tay ngắn bèo tay

490,000₫

 Đầm A tuytsi cột nơ lưng

Đầm A tuytsi cột nơ lưng

490,000₫

 Đầm thun ôm ly hông

Đầm thun ôm ly hông

490,000₫