Đầm suông thô rút nhúng Đầm suông thô rút nhúng
 Đầm voan nhún ngực Đầm voan nhún ngực
 Đầm thun ánh kim chít eo Đầm thun ánh kim chít eo
 Đầm A thô nhún ly
 Đầm thô suông ren bẹt vai
 Đầm ôm tuytsi nhung
 Đầm xòe tuytsi cột dây hông Đầm xòe tuytsi cột dây hông
 Đầm thun dây chéo eo Đầm thun dây chéo eo
 Đầm suông tuytsi
 Đầm A tuytsi hoa nhí cột nơ Đầm A tuytsi hoa nhí cột nơ
 Đầm suông nẹp ly giữa Đầm suông nẹp ly giữa
 Đầm thun nhung vạt ly trước Đầm thun nhung vạt ly trước
 Đầm thun xòe khoét lưng Đầm thun xòe khoét lưng
 Đầm ôm thun bèo nhúng bên
 Đầm vest thun Đầm vest thun

Đầm vest thun

990,000₫

 Đầm ôm thun

Đầm ôm thun

550,000₫

 Đầm yếm thô

Đầm yếm thô

790,000₫

 Đầm suông tuytsi TL
 Đầm thun A phối dây ren Đầm thun A phối dây ren
 Đầm thun ôm rút giọt nước
 Đầm tuytsi suông cột trước Đầm tuytsi suông cột trước
 Đầm xòe thô cột tay Đầm xòe thô cột tay
 Đầm suông tuytsi tay ngắn Đầm suông tuytsi tay ngắn
 Đầm xòe tuytsi vai lệch hở lưng Đầm xòe tuytsi vai lệch hở lưng