Xanh đậu ĐẦM SƠMI XOẮN EO
 ĐẦM SUÔNG RÚT NHÚN 2 TẦNG ĐẦM SUÔNG RÚT NHÚN 2 TẦNG
 ĐẦM MINI CHIFFON RÚT NHÚN ĐẦM MINI CHIFFON RÚT NHÚN
 ĐẦM MIDI XẾP BEN CỔ THUYỀN ĐẦM MIDI XẾP BEN CỔ THUYỀN
 ĐẦM LỬNG FORM XÒE PHỐI MÀU ĐẦM LỬNG FORM XÒE PHỐI MÀU
 ĐẦM MIDI PHỐI ORGANZA SỌC ĐẦM MIDI PHỐI ORGANZA SỌC
 ĐẦM LỬNG CỔ VEST ĐẦM LỬNG CỔ VEST
 ĐẦM MINI CỔ VUÔNG TÙNG XẾP ĐẦM MINI CỔ VUÔNG TÙNG XẾP
 ĐẦM MINI VẢI LINEN RÃ CHÂN NGỰC ĐẦM MINI VẢI LINEN RÃ CHÂN NGỰC
 ĐẦM MINI XẾP NHÚN SƯỜN ĐẦM MINI XẾP NHÚN SƯỜN
 Đầm A mini cổ xếp Đầm A mini cổ xếp
 ĐẦM KIỂU BASIC TAY NGẮN ĐẦM KIỂU BASIC TAY NGẮN
 ĐẦM MIDI KIỂU CÚP NGỰC TAY XẾP ĐẦM MIDI KIỂU CÚP NGỰC TAY XẾP
 ĐẦM MIDI TAY PHỒNG NHÚN NGỰC ĐẦM MIDI TAY PHỒNG NHÚN NGỰC
 ĐẦM MIDI PHỐI KHOEN KIỂU BRA ĐẦM MIDI PHỐI KHOEN KIỂU BRA
 ĐẦM SƠMI VẢI BỐ ĐẦM SƠMI VẢI BỐ
 ĐẦM BÚT CHÌ TAY NGẮN DÂY CỔ CHÉO ĐẦM BÚT CHÌ TAY NGẮN DÂY CỔ CHÉO
 ĐẦM MINI 2 TẦNG PHỐI DẬP LY ĐẦM MINI 2 TẦNG PHỐI DẬP LY
 ĐẦM MIDI LỆCH VAI NHÚN EO ĐẦM MIDI LỆCH VAI NHÚN EO
 ĐẦM MINI 2 DÂY CỔ KHOÉT V ĐẦM MINI 2 DÂY CỔ KHOÉT V
 ĐẦM A TAY RÚT ĐẦM A TAY RÚT

ĐẦM A TAY RÚT

588,000₫

 ĐẦM MINI TAY VUÔNG PHỐI TÚI ĐẦM MINI TAY VUÔNG PHỐI TÚI
 ĐẦM MIDI ĐẮP NGỰC TAY PHỒNG ĐẦM MIDI ĐẮP NGỰC TAY PHỒNG
 ĐẦM MINI ORGANZA THÊU BẸT VAI ĐẦM MINI ORGANZA THÊU BẸT VAI
 ĐẦM MINI IN HOA 2 TẦNG ĐẦM MINI IN HOA 2 TẦNG
 ĐẦM MIDI DÁNG XÒE ĐẦM MIDI DÁNG XÒE
 ĐẦM MIDI 2 DÂY XOẮN NƠ EO ĐẦM MIDI 2 DÂY XOẮN NƠ EO
 ĐẦM MIDI XOẮN NGỰC TAY PHỒNG ĐẦM MIDI XOẮN NGỰC TAY PHỒNG
 ĐẦM MINI XÒE XOẮN NƠ CỔ ĐẦM MINI XÒE XOẮN NƠ CỔ
 ĐẦM MIDI VAI PHỐI DẬP LY ĐẦM MIDI VAI PHỐI DẬP LY