Đầm suông tay phồng nhẹ
 Đầm suông tay rút Đầm suông tay rút
 Đầm suông không tay tùng xếp ly
 Đầm A xếp ly thân
 Đầm A cutout eo

Đầm A cutout eo

899,000₫

 Đầm suông tay phồng
 Đầm ôm tay dài

Đầm ôm tay dài

999,000₫

 Đầm 2 dây Đầm 2 dây

Đầm 2 dây

599,000₫

 Đầm sát nách thắt nơ Đầm sát nách thắt nơ
 Đầm tay lỡ phối
 Đầm thắt eo Đầm thắt eo

Đầm thắt eo

599,000₫

 Đầm 2 dây dập ly Đầm 2 dây dập ly
 Đầm tay lỡ thắt eo Đầm tay lỡ thắt eo
 Đầm xòe 8 mảnh tay phồng Đầm xòe 8 mảnh tay phồng
 Đầm tay bèo Đầm tay bèo

Đầm tay bèo

599,000₫

 Đầm xòe tay lỡ
 Đầm thun tay ngắn in hoa Đầm thun tay ngắn in hoa
 Đầm sát nách nhún lệch 1 bên Đầm sát nách nhún lệch 1 bên
 Đầm mini tay trái bí Đầm mini tay trái bí
 Đầm 2 dây bèo thân trước Đầm 2 dây bèo thân trước
 Đầm 2 dây phối belt bản to Đầm 2 dây phối belt bản to
 Đầm suông tùng xếp ply Đầm suông tùng xếp ply
 Đầm A tay lửng phối khóa Đầm A tay lửng phối khóa
 Đầm cutout 1 bên vai Đầm cutout 1 bên vai
 Đầm cutout 1 bên vai Đầm cutout 1 bên vai
 Đầm mini cổ V tay phồng Đầm mini cổ V tay phồng
 Đầm A sát nách xếp ly eo Đầm A sát nách xếp ly eo
 Đầm A tay liền xếp ply Đầm A tay liền xếp ply
 Đầm sát nách xoắn eo Đầm sát nách xoắn eo
 Đầm midi lệch vai Đầm midi lệch vai