-40%
 Đầm A thô đai eo lớn Thô Đầm A thô đai eo lớn Thô

Đầm A thô đai eo lớn Thô

590,000₫ 354,000₫

-40%
 Đầm suông voan xoắn lưng Đầm suông voan xoắn lưng

Đầm suông voan xoắn lưng

500,000₫ 300,000₫

-40%
 Đầm A voan cột eo trước

Đầm A voan cột eo trước

450,000₫ 270,000₫

-40%
 Đầm xòe voan 2 dây vạt xéo

Đầm xòe voan 2 dây vạt xéo

550,000₫ 330,000₫

-40%
 Đầm suông tuytsi xẻ lưng Đầm suông tuytsi xẻ lưng

Đầm suông tuytsi xẻ lưng

500,000₫ 300,000₫

-40%
 Đầm A tuytsi hàng nút Đầm A tuytsi hàng nút

Đầm A tuytsi hàng nút

490,000₫ 294,000₫

-40%
 Đầm sơ mi thô tay ngắn Đầm sơ mi thô tay ngắn

Đầm sơ mi thô tay ngắn

500,000₫ 300,000₫

 Đầm thun nhúng tay loe
 Đầm suông thun nhúng
 Đầm tuytsi nhúng phối vạt
-40%
 Đầm A thô sọc Đầm A thô sọc

Đầm A thô sọc

500,000₫ 300,000₫

-40%
 Đầm A thô tay phồng Đầm A thô tay phồng

Đầm A thô tay phồng

550,000₫ 330,000₫

-40%
 Đầm suông tuytsi phối viền Đầm suông tuytsi phối viền

Đầm suông tuytsi phối viền

490,000₫ 294,000₫

-40%
 Đầm tuytsi suông thô 2 dây nút Đầm tuytsi suông thô 2 dây nút
-40%
 Đầm thô cổ vest nhúng eo Đầm thô cổ vest nhúng eo

Đầm thô cổ vest nhúng eo

550,000₫ 330,000₫

-40%
 Đầm tuytsi khoen vuông Đầm tuytsi khoen vuông

Đầm tuytsi khoen vuông

550,000₫ 330,000₫

-40%
 Đầm A thô chít 2 ben Đầm A thô chít 2 ben

Đầm A thô chít 2 ben

590,000₫ 354,000₫

-40%
 Đầm xòe thô tay liền lai nhọn Đầm xòe thô tay liền lai nhọn
-40%
 Đầm A tuytsi tay dơi ly hông Đầm A tuytsi tay dơi ly hông

Đầm A tuytsi tay dơi ly hông

550,000₫ 330,000₫

-40%
 Đầm tuytsi hoa Đầm tuytsi hoa

Đầm tuytsi hoa

490,000₫ 294,000₫

-40%
 Đầm vest thun túi 1 bên Đầm vest thun túi 1 bên

Đầm vest thun túi 1 bên

500,000₫ 300,000₫

-40%
 Đầm suông tuytsi nút hông

Đầm suông tuytsi nút hông

500,000₫ 300,000₫

-40%
 Đầm A tuytsi Đầm A tuytsi

Đầm A tuytsi

450,000₫ 270,000₫

-40%
 Đầm A vest thô 2 túi Đầm A vest thô 2 túi

Đầm A vest thô 2 túi

550,000₫ 330,000₫