Đầm xòe tay lỡ
 Đầm thun tay ngắn in hoa Đầm thun tay ngắn in hoa
 Đầm mini tay trái bí Đầm mini tay trái bí
 Đầm 2 dây bèo thân trước Đầm 2 dây bèo thân trước
 Đầm 2 dây phối belt bản to Đầm 2 dây phối belt bản to
 Đầm suông tùng xếp ply Đầm suông tùng xếp ply
 Đầm A tay lửng phối khóa Đầm A tay lửng phối khóa
 Đầm cutout 1 bên vai Đầm cutout 1 bên vai
 Đầm cutout 1 bên vai Đầm cutout 1 bên vai
 Đầm mini cổ V tay phồng Đầm mini cổ V tay phồng
 Đầm A sát nách xếp ly eo Đầm A sát nách xếp ly eo
 Đầm A tay liền xếp ply Đầm A tay liền xếp ply
 Đầm sát nách xoắn eo Đầm sát nách xoắn eo
 Đầm midi lệch vai Đầm midi lệch vai
 Đầm ôm 2 dây nơ vai Đầm ôm 2 dây nơ vai
 Đầm sát nách rã tùng xéo Đầm sát nách rã tùng xéo
 Đầm tay ngắn vạt đắp chéo Đầm tay ngắn vạt đắp chéo
 Đầm cổ yếm

Đầm cổ yếm

859,000₫

 Đầm cổ V tay xếp hoa
 Đầm 2 dây rã eo đuôi cá
 Đầm phối ren đắp chéo
 Đầm 2 dây

Đầm 2 dây

899,000₫

 Đầm lệch vai rã eo
 Đầm A sát nách chít ly eo Đầm A sát nách chít ly eo
 Đầm hai dây cổ đổ
 Đầm A xếp ly tay liền Đầm A xếp ly tay liền
 Đầm A sát nách rã tùng phối belt Đầm A sát nách rã tùng phối belt
 Đầm tay dài túi kiểu Đầm tay dài túi kiểu
 Đầm cổ vuông vạt rút Đầm cổ vuông vạt rút
 Đầm ôm sát nách nhún ngực Đầm ôm sát nách nhún ngực