Đầm A thô nhúng ngực hàng nút
 Đầm A thô ca rô xoắn eo Đầm A thô ca rô xoắn eo
 Đầm tuytsi bẹt vai hàng nút
 Đầm A thô cổ vuông túi hộp
 Đầm A thô cột hông
 Đầm A thô lệch tà Đầm A thô lệch tà
 Đầm A tuytsi tay phồng Đầm A tuytsi tay phồng
 Đầm xòe voan cánh tiên Đầm xòe voan cánh tiên
 Đầm A voan hoa hở lưng
 Đầm A tuytsi basic Đầm A tuytsi basic
 Đầm A tuytsi 2 dây cột tà
 Đầm A tuytsi 2 dây cột nơ ngực
 Đầm A thô đai eo lớn Thô Đầm A thô đai eo lớn Thô
 Đầm A tuytsi đai eo lớn Đầm A tuytsi đai eo lớn
 Đầm tuytsi hoa Đầm tuytsi hoa

Đầm tuytsi hoa

490,000₫

 Đầm A voan cột eo trước
 Đầm xòe voan 2 dây vạt xéo
 Đầm A thô chít 2 ben Đầm A thô chít 2 ben
 Đầm thô cổ vest nhúng eo Đầm thô cổ vest nhúng eo
 Đầm A tuytsi hàng nút Đầm A tuytsi hàng nút
 Đầm xòe thô tay liền lai nhọn Đầm xòe thô tay liền lai nhọn
 Đầm A thô tay phồng Đầm A thô tay phồng
 Đầm A tuytsi tay dơi ly hông Đầm A tuytsi tay dơi ly hông
 Đầm A tuytsi Đầm A tuytsi

Đầm A tuytsi

450,000₫