Đầm tay ngắn phối belt Đầm tay ngắn phối belt
 Đầm A 3 tầng tay lỡ Đầm A 3 tầng tay lỡ
 Đầm A vạt đắp xếp ply Đầm A vạt đắp xếp ply
 Đầm sát nách xếp ly cổ Đầm sát nách xếp ly cổ
 Đầm sát nách cổ lọ vạt đắp Đầm sát nách cổ lọ vạt đắp
 Đầm midi tay ngắn tùng nhún
 Đầm A vạt đắp Đầm A vạt đắp
 Đầm A lưng xếp ply Đầm A lưng xếp ply
 Đầm A cột nơ lưng Đầm A cột nơ lưng
 Đầm A cột dây eo tay bèo
 Đầm tay liền vạt đắp Đầm tay liền vạt đắp
 Đầm 2 dây bèo ngực Đầm 2 dây bèo ngực
 Đầm sát nách diễu chỉ Đầm sát nách diễu chỉ
 Đầm A thun basic Đầm A thun basic

Đầm A thun basic

449,000₫

 Đầm sát nách đáp chéo ngực Đầm sát nách đáp chéo ngực
 Đầm cổ V xếp ly eo Đầm cổ V xếp ly eo
 Đầm cổ lật tay ngắn Đầm cổ lật tay ngắn
 Đầm A xếp ly thân
 Đầm sát nách thắt nơ Đầm sát nách thắt nơ
 Đầm tay lỡ thắt eo Đầm tay lỡ thắt eo
 Đầm tay bèo Đầm tay bèo

Đầm tay bèo

599,000₫

299k
 Đầm mini tay trái bí Đầm mini tay trái bí

Đầm mini tay trái bí

599,000₫ 299,000₫

199k
 Đầm nhún tay phồng Đầm nhún tay phồng

Đầm nhún tay phồng

599,000₫ 199,000₫

299k
 Đầm A sát nách xếp ly eo Đầm A sát nách xếp ly eo

Đầm A sát nách xếp ly eo

529,000₫ 299,000₫

299k
 Đầm A tay liền xếp ply Đầm A tay liền xếp ply

Đầm A tay liền xếp ply

559,000₫ 299,000₫

299k
 Đầm A sát nách chít ly eo Đầm A sát nách chít ly eo

Đầm A sát nách chít ly eo

599,000₫ 299,000₫

99k
 Đầm A sát nách rã tùng phối belt Đầm A sát nách rã tùng phối belt
199k
 Đầm A cổ yếm tùng đổ Đầm A cổ yếm tùng đổ

Đầm A cổ yếm tùng đổ

559,000₫ 199,000₫