Đầm caro hàng nút trước Đầm caro hàng nút trước
 Đầm voan bi xoắn eo Đầm voan bi xoắn eo
 Đầm 2 dây chéo lưng Đầm 2 dây chéo lưng
 Đầm xòe họa tiết Đầm xòe họa tiết
 Đầm caro cổ tim nút Đầm caro cổ tim nút
 Đầm A tay lật Đầm A tay lật

Đầm A tay lật

559,000₫

 Đầm A nhúng Đầm A nhúng

Đầm A nhúng

599,000₫

 Đầm A tuytsi cổ vest Đầm A tuytsi cổ vest
 Đầm A thô nhúng ngực hàng nút
 Đầm A thô khoét lưng Đầm A thô khoét lưng
 Đầm A thô ca rô xoắn eo Đầm A thô ca rô xoắn eo
 Đầm tuytsi bẹt vai hàng nút
 Đầm A thô cổ vuông túi hộp
 Đầm A thô cột hông
 Đầm A thô lệch tà Đầm A thô lệch tà
 Đầm A tuytsi tay phồng Đầm A tuytsi tay phồng
 Đầm xòe voan cánh tiên Đầm xòe voan cánh tiên
 Đầm A tuytsi basic Đầm A tuytsi basic
 Đầm A tuytsi 2 dây cột tà
 Đầm A tuytsi 2 dây cột nơ ngực
 Đầm A thô đai eo lớn Thô Đầm A thô đai eo lớn Thô
 Đầm A tuytsi đai eo lớn Đầm A tuytsi đai eo lớn
 Đầm tuytsi hoa Đầm tuytsi hoa

Đầm tuytsi hoa

490,000₫

 Đầm A voan cột eo trước
 Đầm xòe voan 2 dây vạt xéo
 Đầm xòe thô tay liền lai nhọn Đầm xòe thô tay liền lai nhọn
 Đầm A thô tay phồng Đầm A thô tay phồng
 Đầm A tuytsi tay dơi ly hông Đầm A tuytsi tay dơi ly hông
 Đầm A tuytsi Đầm A tuytsi

Đầm A tuytsi

450,000₫

 Đầm A thô sọc Đầm A thô sọc

Đầm A thô sọc

500,000₫

 Đầm A vest thô 2 túi Đầm A vest thô 2 túi
 Đầm xòe tuytsi vai lệch hở lưng Đầm xòe tuytsi vai lệch hở lưng
 Đầm A thô Đầm A thô

Đầm A thô

500,000₫

 Đầm thun bèo lai
 Đầm tuytsi vest khoen tròn Đầm tuytsi vest khoen tròn
 Đầm thun xòe khoét lưng Đầm thun xòe khoét lưng
 Đầm xòe tuytsi Đầm xòe tuytsi

Đầm xòe tuytsi

590,000₫

 Đầm thun ánh kim chít eo Đầm thun ánh kim chít eo
 Đầm thun A phối dây ren Đầm thun A phối dây ren
 Đầm A thô

Đầm A thô

500,000₫

 Đầm vest thun Đầm vest thun

Đầm vest thun

990,000₫