Đầm xòe tay lỡ
 Đầm sát nách nhún lệch 1 bên Đầm sát nách nhún lệch 1 bên
 Đầm mini tay trái bí Đầm mini tay trái bí
 Đầm cutout 1 bên vai Đầm cutout 1 bên vai
 Đầm A tay lửng phối khóa Đầm A tay lửng phối khóa
 Đầm mini cổ V tay phồng Đầm mini cổ V tay phồng
 Đầm A sát nách xếp ly eo Đầm A sát nách xếp ly eo
 Đầm A tay liền xếp ply Đầm A tay liền xếp ply
 Đầm A sát nách chít ly eo Đầm A sát nách chít ly eo
 Đầm A xếp ly tay liền Đầm A xếp ly tay liền
 Đầm A sát nách rã tùng phối belt Đầm A sát nách rã tùng phối belt
 Đầm cổ vuông vạt rút Đầm cổ vuông vạt rút
 Đầm A không tay cổ lọ Đầm A không tay cổ lọ
 Đầm A tay lơ vê dây kéo đồng
 Đầm A tay lỡ phối ren Đầm A tay lỡ phối ren
 Đầm A 2 dây xẻ tùng Đầm A 2 dây xẻ tùng
 Đầm 2 dây nút eo Đầm 2 dây nút eo
 Đầm A 2 dây thân nhún
 Đầm A cổ vuông tay phồng Đầm A cổ vuông tay phồng
 Đầm A tay ngắn vạt đắp Đầm A tay ngắn vạt đắp
 Đầm 2 dây Đầm 2 dây

Đầm 2 dây

599,000₫

 Đầm A tay phồng phối belt Đầm A tay phồng phối belt

Đầm A tay phồng phối belt

599,000₫ 299,000₫

 Đầm A tay dài cutout vai Đầm A tay dài cutout vai

Đầm A tay dài cutout vai

899,000₫ 399,000₫

 Đầm cổ yếm nút vai Đầm cổ yếm nút vai

Đầm cổ yếm nút vai

599,000₫ 299,000₫

 Đầm A cổ yếm tùng đổ Đầm A cổ yếm tùng đổ

Đầm A cổ yếm tùng đổ

559,000₫ 399,000₫

 Đầm vân gỗ sát nách khoen eo Đầm vân gỗ sát nách khoen eo

Đầm vân gỗ sát nách khoen eo

529,000₫ 299,000₫

 Đầm A hở lưng xòe Đầm A hở lưng xòe

Đầm A hở lưng xòe

559,000₫ 259,000₫

 Đầm A vest hai hàng nút tay ngắn Đầm A vest hai hàng nút tay ngắn
 Đầm basic cổ tim tay rớt Đầm basic cổ tim tay rớt

Đầm basic cổ tim tay rớt

599,000₫ 299,000₫

 Đầm caro cổ tim nút Đầm caro cổ tim nút

Đầm caro cổ tim nút

599,000₫ 299,000₫