Đầm A tay lơ vê dây kéo đồng
 Đầm A 2 dây xẻ tùng Đầm A 2 dây xẻ tùng
 Đầm 2 dây nút eo Đầm 2 dây nút eo
 Đầm A 2 dây thân nhún
 Đầm A cổ vuông tay phồng Đầm A cổ vuông tay phồng
 Đầm A tay ngắn vạt đắp Đầm A tay ngắn vạt đắp
 Đầm 2 dây Đầm 2 dây

Đầm 2 dây

599,000₫

 Đầm A tay phồng phối belt Đầm A tay phồng phối belt
 Đầm A tùng đổ vuông Đầm A tùng đổ vuông
 Đầm A vạt xéo 2 dây
 Đầm A 3 tầng cổ vuông tay dài Đầm A 3 tầng cổ vuông tay dài
 Đầm A tay dài cutout vai Đầm A tay dài cutout vai
 Đầm A khoen vai Đầm A khoen vai

Đầm A khoen vai

629,000₫

 Đầm A thắt hông Đầm A thắt hông
 Đầm cổ yếm nút vai Đầm cổ yếm nút vai
 Đầm A xoắn eo nơ vai Đầm A xoắn eo nơ vai
 Đầm A cổ yếm tùng đổ Đầm A cổ yếm tùng đổ
 Đầm vân gỗ sát nách khoen eo Đầm vân gỗ sát nách khoen eo
 Đầm A hở lưng xòe Đầm A hở lưng xòe
 Đầm A cổ đổ Đầm A cổ đổ

Đầm A cổ đổ

499,000₫

 Đầm A vest hai hàng nút tay ngắn Đầm A vest hai hàng nút tay ngắn
 Đầm ngực khuy 3 nút Đầm ngực khuy 3 nút
 Đầm A xéo tà cột eo Đầm A xéo tà cột eo
 Đầm A cổ tròn nhúng eo cột Đầm A cổ tròn nhúng eo cột
 Đầm basic cổ tim tay rớt Đầm basic cổ tim tay rớt
 Đầm a tay ngắn buckle Đầm a tay ngắn buckle
 Đầm midi hai dây sọc Đầm midi hai dây sọc
 Đầm A sát nách khoen eo Đầm A sát nách khoen eo
 Đầm caro hàng nút trước Đầm caro hàng nút trước
 Đầm voan bi xoắn eo Đầm voan bi xoắn eo