Đầm A Hai Dây Cột Nơ Sau Đầm A Hai Dây Cột Nơ Sau
 Đầm A Tay Ngắn Cột Hông Đầm A Tay Ngắn Cột Hông
 Đầm A tay ngắn tuytsi ben ren Đầm A tay ngắn tuytsi ben ren
 Đầm A Thô 2 Dây Nút Đầm A Thô 2 Dây Nút
 Đầm A Thô Sát Nách Rớt Vai Đầm A Thô Sát Nách Rớt Vai
 Đầm A thô tay lở đắp chéo Đầm A thô tay lở đắp chéo
 Đầm A Thô Tay Ngắn Phối Hông Đầm A Thô Tay Ngắn Phối Hông
 Đầm A tuytsi 2 dây sọc dây nịt Đầm A tuytsi 2 dây sọc dây nịt
 Đầm A tuytsi 2 khoen eo Đầm A tuytsi 2 khoen eo
 Đầm A tuytsi cổ tim sọc màu Đầm A tuytsi cổ tim sọc màu
 Đầm A tuytsi hoa xẻ tay Đầm A tuytsi hoa xẻ tay
 Đầm A tuytsi nhúng vai Đầm A tuytsi nhúng vai
 Đầm A tuytsi sọc cột eo Đầm A tuytsi sọc cột eo
 Đầm A Tuytsi Tay Bèo Xẻ Lưng Đầm A Tuytsi Tay Bèo Xẻ Lưng
 Đầm A tuytsi tay phồng
 Đầm A Tuytsi Vest Sát Nách Đầm A Tuytsi Vest Sát Nách
 Đầm A voan bi Đầm A voan bi

Đầm A voan bi

590,000₫

 Đầm hai tầng khoét lưng
 Đầm ren xòe tay bồng
 Đầm sọc khoét eo mini
 Đầm Suông Tay Bèo Cột Eo Đầm Suông Tay Bèo Cột Eo
 Đầm A Tuytsi Tay Dơi Đầm A Tuytsi Tay Dơi