Đầm cổ V xếp ly eo Đầm cổ V xếp ly eo
 Đầm cổ lật tay ngắn Đầm cổ lật tay ngắn
 Đầm A xếp ly thân
 Đầm A cutout eo

Đầm A cutout eo

899,000₫

 Đầm sát nách thắt nơ Đầm sát nách thắt nơ
 Đầm tay lỡ thắt eo Đầm tay lỡ thắt eo
 Đầm tay bèo Đầm tay bèo

Đầm tay bèo

599,000₫

 Đầm xòe tay lỡ
 Đầm sát nách nhún lệch 1 bên Đầm sát nách nhún lệch 1 bên
 Đầm mini tay trái bí Đầm mini tay trái bí
 Đầm cutout 1 bên vai Đầm cutout 1 bên vai
 Đầm A tay lửng phối khóa Đầm A tay lửng phối khóa
 Đầm mini cổ V tay phồng Đầm mini cổ V tay phồng
 Đầm A sát nách xếp ly eo Đầm A sát nách xếp ly eo
 Đầm A tay liền xếp ply Đầm A tay liền xếp ply
 Đầm A sát nách chít ly eo Đầm A sát nách chít ly eo
 Đầm A sát nách rã tùng phối belt Đầm A sát nách rã tùng phối belt
 Đầm cổ vuông vạt rút Đầm cổ vuông vạt rút
 Đầm A không tay cổ lọ Đầm A không tay cổ lọ
 Đầm A tay lơ vê dây kéo đồng
 Đầm A tay lỡ phối ren Đầm A tay lỡ phối ren
 Đầm A 2 dây xẻ tùng Đầm A 2 dây xẻ tùng
 Đầm 2 dây nút eo Đầm 2 dây nút eo
 Đầm A 2 dây thân nhún
 Đầm A cổ vuông tay phồng Đầm A cổ vuông tay phồng
 Đầm A tay ngắn vạt đắp Đầm A tay ngắn vạt đắp
 Đầm 2 dây Đầm 2 dây

Đầm 2 dây

299,000₫

 Đầm A tay phồng phối belt Đầm A tay phồng phối belt
 Đầm A vạt xéo 2 dây
 Đầm A tay dài cutout vai Đầm A tay dài cutout vai