ĐẦM MIDI 2 DÂY HOẠ TIẾT LẬP THỂ  ĐẦM MIDI 2 DÂY HOẠ TIẾT LẬP THỂ
 ĐẦM MAXI HOA BẸT VAI
 ĐẦM MAXI HOA DẬP LY TRƯỚC NGỰC
 Đầm maxi cột nơ cổ  Đầm maxi cột nơ cổ