Đầm ôm thun 90% cotton 10% spandex sọc nhung TD1901010
 Đầm ôm thun bèo nhúng bên  BA1812045
 Đầm ôm thun xoắn eo 90% Cotton 10% Spandex BA1812027  Đầm ôm thun xoắn eo 90% Cotton 10% Spandex BA1812027
 Đầm ren tay ngắn BA1811049  Đầm ren tay ngắn BA1811049
 Đầm thun  90% cotton 10% spandex  nhung vạt ly trước TD1901022  Đầm thun  90% cotton 10% spandex  nhung vạt ly trước TD1901022
 Đầm thun ôm rút giọt nước BA1812049
 Đầm thun tay lở BA1811044  Đầm thun tay lở BA1811044
 Đầm Thun Thô Thổ Cẩm BA1807020  Đầm Thun Thô Thổ Cẩm BA1807020