Đầm ôm voan ben mở  Đầm ôm voan ben mở
 Đầm ôm tuytsi cổ V  Đầm ôm tuytsi cổ V
 Đầm ôm thô ca rô cột eo  Đầm ôm thô ca rô cột eo
 Đầm ôm thun xoắn eo  Đầm ôm thun xoắn eo
 Đầm ôm thun  sọc nhung
 Đầm thun  Đầm thun

Đầm thun

590,000₫

 Đầm thun ôm rút giọt nước
 Đầm thun sọc bẹt vai  Đầm thun sọc bẹt vai

Đầm thun sọc bẹt vai

450,000₫ 225,000₫

 Đầm thun tay lở  Đầm thun tay lở

Đầm thun tay lở

490,000₫ 245,000₫

 Đầm thun ôm ly hông  Đầm thun ôm ly hông

Đầm thun ôm ly hông

490,000₫ 147,000₫

 Đầm Thun Thô Thổ Cẩm  Đầm Thun Thô Thổ Cẩm

Đầm Thun Thô Thổ Cẩm

290,000₫ 87,000₫