Đầm ôm 2 dây nơ vai  Đầm ôm 2 dây nơ vai
 Đầm ôm sát nách nhún ngực  Đầm ôm sát nách nhún ngực
 Đầm ôm phối viền  Đầm ôm phối viền
 Đầm ôm tay lửng nhún ngực  Đầm ôm tay lửng nhún ngực
 Đầm ôm cổ bắt chéo  Đầm ôm cổ bắt chéo
 Đầm ôm kim tuyến rớt vai  Đầm ôm kim tuyến rớt vai
 Đầm ôm 2 dây cổ đổ  Đầm ôm 2 dây cổ đổ

Đầm ôm 2 dây cổ đổ

899,000₫ 299,000₫

 Đầm ôm lệch vai xô chữ  Đầm ôm lệch vai xô chữ

Đầm ôm lệch vai xô chữ

559,000₫ 259,000₫