Đầm ôm phối viền Đầm ôm phối viền
 Đầm ôm tay lửng nhún ngực Đầm ôm tay lửng nhún ngực
 Đầm ôm cổ bắt chéo Đầm ôm cổ bắt chéo
 Đầm ôm tay dài lệch vai Đầm ôm tay dài lệch vai
 Đầm ôm kim tuyến rớt vai Đầm ôm kim tuyến rớt vai
 Đầm ôm tay phồng Đầm ôm tay phồng
 Đầm ôm 2 dây vạt đắp
 Đầm ôm 2 dây cổ đổ Đầm ôm 2 dây cổ đổ
 Đầm xoắn eo Đầm xoắn eo

Đầm xoắn eo

529,000₫

 Đầm ôm lệch vai xô chữ Đầm ôm lệch vai xô chữ
 Đầm ôm nhúng eo Đầm ôm nhúng eo
 Đầm ôm thô ca rô cột eo Đầm ôm thô ca rô cột eo
 Đầm thun ôm rút giọt nước
 Đầm thun sọc bẹt vai Đầm thun sọc bẹt vai

Đầm thun sọc bẹt vai

450,000₫ 99,000₫

 Đầm thun ôm ly hông Đầm thun ôm ly hông

Đầm thun ôm ly hông

490,000₫ 99,000₫